Płatność składki członkowskiej


Przypominamy członkom Amicale Citroën Pologne o płatności składki członkowskiej, która wynosi 10 złotych  miesięcznie na konto 69 1870 1045 2078 1070 4333 0001. 

Płatność składki członkowskiej prosimy dokonywać co miesiąc w formie zlecenia stałego (10 zł miesięcznie) lub zbiorczo do końca roku (60 zł). 

Zarząd Klubu